【STORY】

本番讲述了情侣之间甜蜜的恋(虐)爱(狗)日常,让大家不约而同地觉得温(孤)暖(独)。那些美好的记忆,在每一次回想的时候都忍不住微笑、流泪、感动,让人感觉到,原来快乐和幸福是这么简单的事情。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

新浪微博:http://weibo.com/FoTaku

成员招募:http://tieba.baidu.com/p/2919220246
字幕报错:http://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=F宅字幕组&fr=search

招募:翻译\校对\时间轴\后期\压制\做种\分流\发布 有兴趣的加群 群号是233862998