Tsuyoshi Shikkari Shinasai / ツヨシしっかりしなさい (1992-1994)

TV Series, 112 episodes